twojeArtykuły.info

Wybór odpowiedniej metody i formy oceniania uczniów/studentów.

dodany przez mtu - sty.11, 2010, w kategorii Nauka

Czynniki, które powinny być brane pod uwagę:

a)      przy ocenie ostatecznej studenta:

–          frekwencja;

–          aktywność;

–          wiedza zdobyta podczas zajęć;

–          wiedza posiadana przez studenta silnie skorelowana z tematyką zajęć.

b)      przy wyborze formy oceniania:

–          liczba uczestników na zajęciach;

–          forma zajęć (ćwiczenia, wykład itp.);

–          sposób realizacji zajęć (np. projekt);

–          ustalony z góry sposób zaliczenia przedmiotu (egzamin, zaliczenie itp.).

Spośród czynników wpływających na ostateczną ocenę studenta ważnym elementem jest aktywność na zajęciach. Jestem przekonany, że ocena ta będzie tym bardziej wiarygodna, im bardziej osoby uczące się będą zainteresowane tematyką zajęć. Wydaje mi się, że można uzyskać taki efekt poprzez z góry ustalony motywacyjny system oceniania. Patrząc na ten aspekt pod kątem prowadzenia wykładów – można wprowadzić zadania do wykonania (np. referaty) dla chętnych.

Moim zdaniem frekwencja jest czynnikiem zbyt często branym pod uwagę jako istotna przy ocenianiu studentów – zjawisko to występuje szczególnie na zajęciach w formie ćwiczeń. Czynnik ten powinien być zastąpiony aktywnością. Obecność jest ważna w przypadku z góry ustalonych terminów np. egzaminów.

Powyżej wymieniłem, także wiedzę posiadaną – silnie skorelowaną z tematyką zajęć, którą można rozumieć, jako predyspozycje, umiejętności studentów w niektórych dziedzinach nauk (np. matematycznych), ale także wiedzę o przedmiocie. W każdym przypadku należy założyć, że studenci nie posiadają żadnej wiedzy – ma być przekazana na zajęciach, dzięki czemu osoby, które wcześniej nie miały do czynienia z tematyką mogą równie skutecznie przechodzić przez proces nauczania.

Podsumowując na ocenę ostateczną studenta wpływa aktywność i wiedza przekazana na zajęciach. W zależności od ilości godzin, a także wagi przedmiotu w całym procesie nauczania studentów na wybranych kierunkach ustaliłbym proporcję między nimi. Sposób oceniania należy przedstawić na pierwszych zajęciach.

Istotną rolę przy wyborze formy oceniania pełni liczba słuchaczy. Nie sposób jest przeprowadzić egzamin ustny dla 200 osób, nie tylko ze względu na zapas czasu, ale także wiarygodności oceniania. Dlatego uważam, że przy większych grupach łatwiej i skuteczniej jest przeprowadzić egzamin pisemny.

Zajęcia różnią się między sobą tym, że prowadzący z góry ma narzucone zastosowanie pewnych form oceny np. egzamin, projekt. Charakter zajęć ma zasadniczy wpływ na wybór sposobu oceniania.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione aspekty, priorytetem przy wyborze sposobu oceniania powinno być skuteczne przekazanie wiedzy. W moim przekonaniu to właśnie sposób oceny studenta, ustalenie jasnych reguł gry jest najbardziej istotne w procesie nauczania. Zaznaczyć należy, że niektóre zasady postępowania ustalone są w ustawach, rozporządzeniach, a także w innych aktach prawnych uczelni.

Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe

  • formy oceniania

Zostaw komentarz

Szukasz i nie możesz znaleźć?

Użyj formularza poniżej, aby znaleźć żądane informacje:

Jeżeli interesuje Ciebie jakiś temat lub chciałbyś go zobaczyć na tym serwisie skontaktuj się z administratorem.

Blogroll

Polecane strony: